Algemeen Reglement - Kidstown 2024

Data: 

12 augustus t/m 16 augustus 2024

Plaats: 

Op het speelveld bij De Bogerd/Geerhof

Inschrijving: 

 • Inschrijving dient te gebeuren door de ouders via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier tussen 10 juni en 8 juli. Zorg voor juiste inschrijfgegevens. Met name i.v.m. bereikbaarheid bij calamiteiten en e-mailadres voor de mededelingen tijdens de kindervakantieweek.

 • Na-inschrijving is niet mogelijk.

 • Geen inschrijving voor een gedeelte van het programma mogelijk.

 • Deelname is in principe alleen voor Horssense kinderen. Uitzonderingen uitsluitend in overleg.

 • De kosten zijn € 15,- per kind voor 4 dagen.

 • Met één (of meerdere) deelnemend kind verwachten we je één dag als hulpouder. 


  Programma (onder voorbehoud): 

 • Maandag (10.00 - 15.00): Bouwen
 • Dinsdag (10.00 - 15.00): Bouwen en waterspellen
 • Woensdag - dag (10.00 - 14.00): activiteiten. 
 • Woensdag - avond (om 17.00u friet eten voor de kinderen). Feestavond vanaf 18.30u.
 • Donderdag (10.00 - 13.30): Hutten afbreken


Spelregels tijdens Kidstown: 

Regels voor de kinderen

 • Elke dag begint met een registratie van de deelnemers. De kinderen volgen na stallen van de fiets de instructies van de organisatie voor route naar veld, aanmelding en plaats op het veld. Kinderen komen niet voortijdig het speelveld op.

 • Tijdens het programma is het alleen in uitzonderlijke gevallen, na overleg met de leiding, toegestaan om het veld te verlaten.

 • Indien naar het oordeel van de leiding een kind onaangepast en ontoelaatbaar gedrag vertoont, kan de leiding naar eigen goeddunken passende maatregelen treffen en desnoods het kind tijdelijk of geheel uitsluiten van verdere deelname.

 • Kinderen dienen ten alle tijden de instructie van de leiding op te volgen.

 • Kinderen die onnodig verf en andere materialen verkwisten, opzettelijk of uit nalatigheid snippers en zwerfvuil veroorzaken, of spullen van andere groepen stuk maken worden door de leiding daarop aangesproken en kunnen van verdere deelname worden uitgesloten.

 • Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op het veld. Indien toch aanwezig, kunnen ze worden ingenomen door de leiding.

 • Fietsen dienen geparkeerd te worden in de fietsenstalling bij school.

 • Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig, of onder begeleiding van oudere broer/zus. Als dat niet kan, kunnen alleen de allerjongsten bij de opgang naar het veld afgeleverd worden.

Regels voor de ouders

 • Ouders op of rond het veld zijn niet toegestaan, tenzij je bent ingedeeld als hulpouder.


Aansprakelijkheid: 

 • De leiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van spullen, die door de kinderen worden meegenomen naar Kidstown.

 • Na afloop van het programma zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor het veilig en tijdig naar huis komen van de kinderen. De kinderen worden niet thuisgebracht.

 • Op woensdagavond (feestavond) zijn ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

 • Indien kinderen letsel oplopen doordat ze zich niet aan de veiligheidsinstructies houden, is de leiding niet aansprakelijk. Dit geldt ook als we ons verplaatsen naar andere locaties.


Groepsindeling: 

 • De groepsindeling wordt door de leiding bepaald en geldt voor de hele dag.

Consumpties en snoep:  

 • Limonade en een versnapering worden per pauze door de organisatie verstrekt

 • Voor lunch wordt op sommige dagen gezorgd. Indien er zelf lunch meegebracht moet worden, wordt dit vooraf aangegeven.


Social Media: 

 • Kidstown maakt gebruik van social media. Daarop kunnen we ook foto's plaatsen van activiteiten. Wilt u niet dat u of uw kind gefotografeerd wordt, geef dit dan schriftelijk of per mail aan bij de leiding.

 • Zie ook onze Privacy Policy.


Ziekte, afmelden en speciale zorgwensen: 

 • Meldt tijdig aan de leiding bij ziekte. 06 21 96 08 98 (Michael) en 06 1116 0677 (Mirjam)

 • Meldt allergie of medicijngebruik vooraf bij leiding.

 • Zorg dat wij u in noodgevallen altijd kunnen bereiken en dat u (of andere opvang) binnen 15 minuten op het veld kunt zijn.

 • Bij calamiteiten zullen we de dichtsbijzijnde arts raadplegen.


Leiding: 

U kunt elk lid van de werkgroep direct op het veld aanspreken.

Maartje van Dalen, Rogier Tolk, Jurgen Westhof, Luc Bernts, Michael den Beer, Mirjam Reijnen, Christa Wintjes of Mariska Colijn.